Svenska

S:t Mikaels-kyrkan i Tallinn

Välkommen till

LoVisakörens hemsida!

 

Kören sjunger:

 

25 februari kl. 11

Invigninga av våra nya präster i Bettna k:a

 

18 mars kl. 15

Gudstjänst för stora och små i Blacksta kyrka och därefter:

Allsång och fika i skolan till förmån för fasteinsamlingen

LoVisakören och barnkören, kyrkis-miniorer, Trollemo

 

Långfredagsgudstjänst kl. 15 i Blacksta kyrka

 

Annandag Påsk kl. 15

Gudstjänst för stora och små med godispicknick i Vadsbro kyrka

LoVisakören och barnkören m fl.

 

5 maj kl. 16

Konsert med Quilty i Mellösa kyrka

 

17 Juni kl. 18

Konsert i försommarkväll i Vadsbro kyrka

 

 

 

 

Körledare

Louise Engström Lindgren

 

louise.engstrom.lindgren@svenskakyrkan.se

 

070 - 640 31 20