Foto från konserten för

"Världens Barn"

LoVisakören och Barnkören

Välkommen till LoVisakörens hemsida!

 

Information om vad som händer i församlingen hittar du i kyrkobladet under fliken "Evenemang"

 

Körledare

Louise Engström Lindgren

 

louise.engstrom.lindgren@svenskakyrkan.se

 

070 - 640 31 20

Svenska

S:t Mikaels-kyrkan i Tallinn